บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด"

บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการเช่า ให้เช่า ขาย ซื้อ ขายฝาก จัดการ ดูแลและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกประเทภ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด


46/11 หมู่ที่ 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/11 หมู่ที่ 5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด

ได้แก่ 0835558002037
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กมลา ซันเซ็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*