บริษัท เนชั่น โพล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนชั่น โพล จำกัด"

บริษัท เนชั่น โพล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนชั่น โพล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนชั่น โพล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนชั่น โพล จำกัด


253 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนชั่น โพล จำกัด ตั้งอยู่ที่

253 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เนชั่น โพล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนชั่น โพล จำกัด

ได้แก่ 0835558002070
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนชั่น โพล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนชั่น โพล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*