บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด


55/56 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

55/56 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835558002096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฟิชชาลโด ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*