บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด"

บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการสถานบันเทิง,ดิสโก้เธค,เธค,ผับ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด


7 ซอยอีซี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

7 ซอยอีซี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด

ได้แก่ 0835558002134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮอลลีวูด ซิกตี้ไนน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*