บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด"

บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด


20/9-10 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

20/9-10 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด

ได้แก่ 0835558002169
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เซนซาโนเม่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*