บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด"

บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดงานอีเวนท์ งานแสดง ตามสถานที่และสถานบันเทิงต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด


10/398 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/398 หมู่ที่ 3 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0835558002177
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีแอนด์ดี บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*