บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด"

บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดจำหน่าย ขาย เช่า ให้เช่า สร้าง และซ่อมแซมเรือทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด


59/81 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/81 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด

ได้แก่ 0835558002231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออริจิ้น ยอชท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*