บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด"

บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทนหรือนายหน้า ซื้อ ขาย ที่ดิน บ้าน อาคารชุด อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด


98/218 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/218 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด

ได้แก่ 0835558002282
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไฮไลท์ เวิลด์ไวด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*