บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ดำน้ำ และกีฬาทางน้ำทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด


273 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

273 ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835558002371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซานตานา ไดฟ์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*