บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด"

บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้เช่า เช่า ขาย ซื้อ และดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด


1/10 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/10 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สโตน บิทเทอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*