บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด"

บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ อสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด


98/172 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/172 หมู่ที่ 1 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ได้แก่ 0835559000020
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บลูสยาม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*