บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด"

บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษี ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด


35/340 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด ตั้งอยู่ที่

35/340 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด

ได้แก่ 0835559000038
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำนักงาน พีดับบลิวเค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*