บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด


8/1 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/1 หมู่ที่ 5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0835559000054
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ภูเก็ต กราวน์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*