บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด


227 หมู่ที่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

227 หมู่ที่ 4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835559000062
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีพี ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*