บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด"

บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด


43/209 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด ตั้งอยู่ที่

43/209 หมู่ที่ 7 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด

ได้แก่ 0835559000071
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลา ทาร์ต โดรี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*