บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด"

บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการแปลเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟแวร์ เว็ปไซด์และอื่นๆ อีกทั้งบริการล่ามภาษาต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด


63/301 หมู่บ้านมโนรมย์ 2 หมู่ที่ 4 ซอย5/2 วิรัชหงษ์หยก ถนนเจ้าฟ้านอก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/301 หมู่บ้านมโนรมย์ 2 หมู่ที่ 4 ซอย5/2 วิรัชหงษ์หยก ถนนเจ้าฟ้านอก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด

ได้แก่ 0835559000089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอพพลายด์ ลิงกวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*