บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด"

บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 4/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 4/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด


19 ถนนสวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด ตั้งอยู่ที่

19 ถนนสวัสดิรักษ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด

ได้แก่ 0835559000097
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันดา เพิร์ล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*