บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด"

บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างหรือต่อเติม อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ทาวเฮ้าส์ ห้องชุด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด


200/6 หมู่ที่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด ตั้งอยู่ที่

200/6 หมู่ที่ 8 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด

ได้แก่ 0835559000127
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วังถลาง การโยธา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*