บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีกและขายส่งเครื่องสำอาง เครื่องประดับ กิ๊ฟช็อป อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด


5/6-7 ถนนสิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/6-7 ถนนสิริราชย์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0835559000135
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชาลิมาร์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*