บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด"

บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน จัดสรรที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


88/5 หมู่ที่ 10 ถนนปฎัก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/5 หมู่ที่ 10 ถนนปฎัก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000143
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เขาหลัก แอสเซ็ทท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*