บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด"

บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าทอง นาค เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด


88/8 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/8 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000151
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทย ปริ้นเซส เจมส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*