บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด"

บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 12,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก สินค้าประเภทผ้าไหมดิบ ผ้าไหมสำเร็จรุป เสื้อผ้าสำเร็จรูปทุกชนิดประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด


54/28 หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

54/28 หมู่ที่ 1 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000160
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออริจินัล ไทย ซิลค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*