บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าเหมารถโดยสารพร้อมคนขับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด


87/17 หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

87/17 หมู่ที่ 6 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0835559000186
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัพทาวน์ทรานสปอร์ต จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*