บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด"

บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเช่า และดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นๆ เพื่อเป็นที่พัก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด


84/105 หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด ตั้งอยู่ที่

84/105 หมู่ที่ 7 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด

ได้แก่ 0835559000194
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจเอ็มอาร์วี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*