บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด"

บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรมภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด


39/1 ถนนบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/1 ถนนบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด

ได้แก่ 0835559000208
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ ป่าตอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*