บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด"

บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 6/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 6/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการธุรกิจให้เช่าห้องพัก อาคาร สำนักงาน บ้านพักอยู่อาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด


365/227 หมู่บ้านพฤกษา เรียลเอสเตท หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

365/227 หมู่บ้านพฤกษา เรียลเอสเตท หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000216
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีลิฟ เรสซิเด้นซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*