บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด"

บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านการออกแบบสร้างสรรค์ การผลิตสิ่งต่างๆที่ใช้ในการโฆษณา ทำงานป้าย งานสื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด


125/365 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

125/365 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด

ได้แก่ 0835559000224
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีคัตคาร์ฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*