บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด"

บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด งา ถั่ว ฝ้าย ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ สมุนไพรและพืชผลเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด


16/11 หมู่ที่ 2 โครงการภูเก็ตวิล่ากระทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

16/11 หมู่ที่ 2 โครงการภูเก็ตวิล่ากระทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด

ได้แก่ 0835559000232
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยบลูสกาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*