บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด


63/307 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/307 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835559000241
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมเดิร์น พร็อพเพอร์ตี้ ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*