บริษัท ก้องภพ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ก้องภพ จำกัด"

บริษัท ก้องภพ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 7/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ก้องภพ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 7/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ก้องภพ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรักเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ก้องภพ จำกัด


10/173 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ก้องภพ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/173 หมู่ที่ 2 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ก้องภพ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ก้องภพ จำกัด

ได้แก่ 0835559000259
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ก้องภพ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ก้องภพ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*