บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด"

บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้ารตัวแทนในการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า เช่าซื้อ ขาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด


103/37 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/37 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด

ได้แก่ 0835559000267
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส.พี คีบ อินทัช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*