บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด"

บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
แนะนำเทคนิคดำน้ำ กีฬาทางน้ำทุกชนิด จำหน่ายอุปกรณ์ทางน้ำ ถ่ายรูปใต้น้ำ ซ่อมแซมอุปกรณ์ดำน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด


176/6 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด ตั้งอยู่ที่

176/6 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140

แผนที่บริษัท บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด

ได้แก่ 0835559000275
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แวน เรจเทอเรน ไดฟ์โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*