บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด"

บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจซื้อขาย ให้เช่า รถจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด


155/14 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

155/14 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000283
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซน่า มอเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*