บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจนำเข้าจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรานิคส์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด


97/415 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

97/415 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0835559000291
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไมโม เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*