บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด"

บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ประกอบกิจการให้คำปรึกษาสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด


366/102 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 58/1 หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด ตั้งอยู่ที่

366/102 หมู่บ้านพฤษาวิลล์ 58/1 หมู่ที่ 1 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด

ได้แก่ 0835559000313
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รักษ์บ้าน 29 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*