บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด"

บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด


27/28 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

27/28 หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด

ได้แก่ 0835559000321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โกลด์ แอท ในหาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*