บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด


10/23 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/23 หมู่ที่ 5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835559000330
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคโค่ วิลล์ ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*