บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด"

บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าห้องพักรายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด


367/11-12 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

367/11-12 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด

ได้แก่ 0835559000348
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีฮอร์ส เอ็มเพอร์เรอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*