บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด"

บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 8/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 8/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ บริการงานเลี้ยง จัดบริการอาหาร ตกแต่งสถานที่ ตามข้อตกลงกับลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด


75/17 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

75/17 หมู่ที่ 2 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000356
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยัว อีเว้นท์ ออแกไนเซอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*