บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าและติดตั้งคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ พร้อมบริการซ่อมและบำรุงรักษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


1/63 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/63 หมู่ที่ 8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

แผนที่บริษัท บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0835559000364
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบสท์พ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*