บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด"

บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ทีเป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด


86/43 หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

86/43 หมู่ที่ 2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000399
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิลเวอร์ วูลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*