บริษัท กิจสิน59 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กิจสิน59 จำกัด"

บริษัท กิจสิน59 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กิจสิน59 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กิจสิน59 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กิจสิน59 จำกัด


124/169 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กิจสิน59 จำกัด ตั้งอยู่ที่

124/169 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท กิจสิน59 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กิจสิน59 จำกัด

ได้แก่ 0835559000402
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กิจสิน59 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กิจสิน59 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*