บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับผลิตซ่อม ให้เช่า ติดตั้ง สื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ ไวนิล งานป้ายไฟวิ่ง ป้าย led ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด


100/525 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/525 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0835559000411
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.เจ.ไอ. พริ้นท์ แอนด์ สปอร์ต เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*