บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด"

บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ขนม อาหารเสริม เครื่องสำอางค์ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด


113/41 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

113/41 หมู่ที่ 7 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

แผนที่บริษัท บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000429
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี แอนด์ เอ็น อุดมทรัพย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*