บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด"

บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด


147/124 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

147/124 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด

ได้แก่ 0835559000445
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ จีรนนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*