บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด"

บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ขายส่ง-ขายปลีก วัสดุก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด


199 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199 ถนนผังเมืองสาย ก ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

แผนที่บริษัท บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด

ได้แก่ 0835559000488
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันเจริญวัสดุ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*