บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด"

บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโรงแรม รวมถึงอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด


63/284 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/284 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด

ได้แก่ 0835559000496
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*