บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด"

บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด


63/501 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/501 หมู่ที่ 2 ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0835559000500
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาย โฮม ภูเก็ต เรียล เอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*