บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด"

บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ ขาย อสังหาริมทรัพย์ บ้านพร้อมที่ดิน อาคารที่พักอาศัยพร้อมที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด


63/142 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

63/142 หมู่ที่ 4 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

แผนที่บริษัท บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด

ได้แก่ 0835559000518
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีทีที กรุ๊ป ภูเก็ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*