บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด"

บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการด้านบริหารงานทั่วไป บริการให้เช่าทรัพย์สิน เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด


9/52 หมู่ที่ 9 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/52 หมู่ที่ 9 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

แผนที่บริษัท บริษัท คลับ ยูนิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด

ได้แก่ 0835559000526
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คลับ ยูนิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*